Kandidáti

Miroslav Langr Miroslav Langr

Narodil jsem se v Průhonicích stejně jako několik generací mých předků. Jsem ženatý a mám dvě dcery. Nikdy jsem nebyl v žádné politické straně. Pracuji v soukromé telekomunikační firmě, kde řídím projekty na výstavbu optických a digitálních sítí, včetně hardwaru, u nás i v zahraničí. V zastupitelstvu obce pracuji od června 2017. V tomto volebním období jsem předsedou finančního výboru, členem kontrolního výboru a členem stavební komise. Mám blízký vztah k přírodě, půdě a životnímu prostředí. Záleží mi na tradicích, protože přenášejí hodnoty a zkušenosti z generace na generaci. Celý svůj život se věnuji stavu životního prostředí v Průhonicích.

Václav Hnát Václav Hnát

Stejně jako vy si přeji, aby žít v Průhonicích bylo potěšením, s hojností klidu a zajištěností služeb pro kvalitní život. Kandiduji ne pro uspokojení svého ega, ale hlásím se do služby a jsem připraven uplatnit své zkušenosti, získané z dvanáctiletého členství v zastupitelstvu obce. Jsem realista a budu podporovat smysluplné projekty směřující k naplnění strategického plánu, který je vypracován z přání a připomínek vás občanů Průhonic. Jsem jednatelem společnosti zaměřené především na výrobu filmových projektů. Sport provádím rehabilitačně rekreační a část volného času také věnuji pěveckému sboru, kterého jsem předsedou.

Jaroslav Langr Jaroslav Langr

Narodil jsem se v Průhonicích a od svého dětství jsem se zapojil do činnosti jak ve Spartaku Průhonice tak u hasičského sboru v naší obci. V obou těchto organizacích působím dodnes. Vystudoval jsem střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Kutné Hoře a většinu produktivního věku jsem pracoval v řídící funkci ve výrobě kolejových vozidel. Dlouhou dobu již působím v orgánech obce, a to buď jako zastupitel nebo člen výboru či komise. Mám tedy přehled a zkušenosti s tím, co je pro občany a obec důležité.  Chtěl bych navázat na předešlou činnost a zaměřit se na zdravé financování obce, bezpečnost v obci a rozvoj sociálních služeb pro seniory. Rovněž chci podporovat práci s mládeží jak ve Spartaku, tak i u dobrovolných hasičů.

Jan PřílepekJan Přílepek

Narodil jsem se v Průhonicích, jsem ženatý a mám dvě dcery. V profesním životě pracuji ve společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. jako Koordinátor údržby čerpacích stanic BENZINA. Většinu svého volného času věnuji fotbalu v místním spolku Spartaku Průhonice, kde se nejen starám o chod klubu, ale i trénuji malé děti. Toto volební období působím v zastupitelstvu Průhonic a pro Spartak se mi podařilo získat finanční prostředky na umělé zavlažování, vybavení hřiště a pro všechnu naši mládež příspěvek na klubové oblečení. V činnosti směřující ke zlepšování podmínek pro sport a volnočasové aktivity v Průhonicích bych chtěl pokračovat i nadále.

Petr Lukáš Petr Lukáš

V Průhonicích žiji s manželkou a dvěma dětmi deset let. Vystudoval jsem Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a pracuji v zahraničním obchodě, moje firma sídlí v Průhonicích a platí tady daně. Přestože jsem se narodil v jižních Čechách, věnuji mnoho úsilí zachování Průhonic jako místa pro klidný a spokojený život jejich občanů. S kolegy ve spolku Krajina pro život se nám myslím podařilo usměrnit některé velké stavební záměry v Průhonicích a okolí a snad i zvýšit povědomí a zájem občanů o dění v obci. V rámci svých možností se snažím zapojit i do dění ve Spartaku. Byl bych rád a chci se zasadit o to, aby lidé zase cítili sounáležitost s obcí i radnicí.

Tomáš Procházka Tomáš Procházka

Narodil jsem se sice v Praze, ale již více než dvacet let žiji v Průhonicích, což je víc než půlka mého života. Jsem ženatý a mám dvě děti školou povinné. Přes deset let se pohybuji v oblasti finančnictví, v současné době pracuji jako manažer obchodní skupiny v zahraniční pojišťovně. Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany a ani jsem se veřejně nijak neangažoval, nyní ale nastal čas pro změnu. Považuji Průhonice za to pravé místo k životu a chci, aby i mé děti v budoucnu Průhonice vnímaly jako ideální obec pro své rodiny. Proto je pro mě důležité, aby si Průhonice toto kouzlo zachovaly a v tomto smyslu bych rád byl nápomocen.

Zuzana Kůtová-Lorencová Zuzana Kůtová

Po studiu na Opatovském gymnáziu jsem absolvovala Vysokou školu ekonomickou, obor Podnikání a právo. V současné době pracuji jako hlavní účetní pro německou divizi mezinárodní společnosti na tepelné zpracování kovů. V Průhonicích žiji od svého narození, v domě, který patří naší rodině přes 140 let.  K Průhonicím mám tedy velmi blízký vztah a nedokážu si představit lepší místo pro život – překrásný park, dobrá dopravní dostupnost i občanská vybavenost, bezpečí a klid. Naším společným cílem by mělo být všechny tyto hodnoty zachovat, a to nejen pro nás, ale především pro budoucí generace. Musíme se ptát – opravdu potřebujeme další komerční zóny a jak můžeme udržet kvalitu životního prostředí?

Jan Cinke Jan Cinke

Od svého narození v roce 1979 žiji s menšími přestávkami v Průhonicích. Vystudoval jsem střední elektrotechnickou školu, momentálně pracuji v logistice. S partnerkou vychovávám dvě děti. Mám blízky vztah k přírodě a životnímu prostředí, proto bych se chtěl angažovat v omezení tranzitní dopravy Průhonicemi, korigovat nové výstavby z pohledu začlenění do krajiny a jejich vlivu na životní prostředí. Jsem členem spolku Krajina pro život. Jsem také pro změnu územního plánu Průhonic.

Jitka Kovalová Jana Kovalová

Vyrostla jsem nedaleko odtud a díky rodičům, kteří Průhonice milovali, žiji již 30 let v Rozkoši. Pracuji jako hospodář v Poštovním muzeu, tedy úřednice. Coby racionálně myslícímu člověku je mi jasné, že nic není jen černé a bílé. Od doby pojízdné prodejny se hodně změnilo, všechny změny se nemusí líbit každému, ale měly by dávat smysl. Vestecká spojka smysl nedává a já bych chtěla podpořit stejně smýšlející lidi ve svém okolí, kdo nechtějí stavět schody do zdi. V tomto volebním období jsem členkou Kulturní komise na radnici.

Jiří Fornous Jiří Fornous

Pocházím z podhůří Šumavy a studoval jsem přírodní vědy na Západočeské univerzitě v Plzni. V Průhonicích žiji s manželkou a dvěma dětmi necelých deset let, podnikám v oboru stavebnictví. Ve volném čase se věnuji cyklistice a tak mám dost příležitostí přemýšlet o možnostech rozvoje tohoto sportu v naší obci. Zajímá mě i výstavba v okolí Průhonic a financování obce, kde bych mohl zúročit své zkušenosti z oboru.

 

Jan Bišof Jan Bišof

Narodil jsem se v Praze, ale od svého prvního roku bydlím v Průhonicích, ke kterým mám velice blízký vztah. V současnosti pracuji jako účetní pro drobné a střední podnikatele a v tomto volebním období působím také na radnici ve finančním výboru. Rád bych přispěl k tomu, aby Průhonice zůstaly pohodlným a bezpečným místem pro bydlení i odpočinek s ohledem na ekonomickou udržitelnost a zdravý rozum.