Jsme nezávislí

  • Po letech rozrůstání obce se chceme zaměřit na zlepšování kvality života obyvatel, rozvoji sociálních služeb, podpoře společenského života a mezilidských vztahů a ochraně životního prostředí. Po volbách budeme s dalšími subjekty v zastupitelstvu spolupracovat na rozumných projektech směřujících k tomuto cíli.
  • I když je naše skupina jinak zdánlivě nesourodá, pevně nás spojuje idea ochrany životního prostředí a cíl udržení Průhonic jako místa ke klidnému a spokojenému životu jejich občanů.
  • První čtyři členové naší kandidátky působí nebo působili v zastupitelstvu obce, další jsou členy různých komisí na radnici. V ohledu řízení obce nejsme nezkušení nováčci a pokud nám dáte důvěru, práce úřadu se nijak nezpomalí.
  • V předchozím volebním období jste nás mohli mnohokrát vidět, jak na zastupitelstvu bojujeme proti projektům, které budou mít negativní dopad na naše životní prostředí. Dosluhující starostka zakázala zveřejnění nebo částečně cenzurovala několik našich článků pro Průhonicko, což považujeme za potvrzení správnosti naší cesty.
  • S námi máte jistotu, že se o osudu Průhonic se nebude rozhodovat v kancelářích developerů, ale na průhonické radnici!
  • Nepodporují nás majitelé pozemků v obci nebo okolí, takže jim nebudeme muset nic vracet prosazováním jejich megalomanských stavebních projektů. Nebudeme hájit svoje ani jiné parciální majetkové zájmy, budeme bojovat za zájmy obce a občanů!
  • Věříme, že než se na orné půdě začne stavět nové obchodní centrum, musí se vše zvážit ne jednou nebo dvakrát, ale stokrát, protože se jedná o nevratnou změnu, která do lokality přináší na desítky let mnoho negativ a jen málo pozitiv. Poděkují nám naše děti za to, že přírodu nahradíme betonem parkovišť a nákupních center?
  • Kandidujeme z pocitu odpovědnosti za budoucnost Průhonic, protože „k vítězství zla postačí, když slušní lidé neudělají nic“.
  • Za životní prostředí bojujeme dlouhodobě, jednak v rámci spolku Krajina pro život, na jehož název odkazuje i jméno našeho sdružení, a na druhé straně se snažíme i účastnit veřejných zasedání zastupitelstva, jehož kroky se snažíme korigovat. Proti vůli dnešního vedení radnice jsme dosáhli zastavení výstavby v komerční zóně Čestlice jih.