Komerční zóna za valem

Nelze zapomenout ani na obří komerční zónu Čestlice jih, kde developeři tlačí výstavbu až na 40 ha orné půdy a nestaví se tam dnes jenom díky úsilí obce Dobřejovice a spolku Krajina pro život. Tato zóna má generovat dle údajů stavebníka až 20 tisíc vozidel denně a připomeňme si, že sliby dané občanům Průhonic developeři nehodlají dodržet (bez výjezdu na Říčanskou) nebo už nedodrželi: měla být zbudovaná samostatná cyklostezka, mezi kterou a obslužnou silnicí mělo být 5 metrů zeleně. Každý se může dojít podívat, jak to dopadlo.

řez komunikací.jpg

 

Stezka 2018-01-06b

stezka-2018-01-06c.jpg