Krajina pro život

Na naší kandidátce jsou čtyři členové spolku Krajina pro život, který má společný cíl na zachování udržitelného životního prostředí Průhonic, omezení výstavby megalomanských obchodních center a redukci dopravy.

Spolek například inicioval diskusi zastupitelstva o snížení koeficientů zastavitelnosti na pozemcích okolo vestecké spojky a exitu 4 a přestože v končícím zastupitelstvu převládají zastánci výstavby, věříme, že v následujícím období se situace obrátí.

Jedině díky spolku, který v této věci podal zatím tři odvolání a dvě správní žaloby, z nichž jedna již má pravomocný rozsudek, je momentálně pozastavena výstavba v komerční zóně za valem a zejména budování výjezdu z této zóny na ulici Říčanská, který by na tuto ulici přivedl mnoho tisíc vozidel denně (developer přiznává průměrně 6 tisíc denně!). Není tedy pravda, že výstavbu za hranicí obce nelze ovlivnit, protože kde je vůle, je i cesta!

www.krajinaprozivot.cz