Největší bohatstvím obce jsou její občané!

Vážení spoluobčané!

Po letech rozrůstání obce se zaměříme na kvalitu života obyvatel, protože největším bohatstvím obce jsou její občané. Provedeme změny územního plánu dle dostupných možností nastíněných nedávno provedeným auditem, aby se zastavila devastace našeho životního prostředí a zamezilo se zhoršování kvality ovzduší i dalších podmínek, ve kterých žijeme. Prosadíme monitoring kvality ovzduší a budeme se státními orgány hledat cesty ke snižování imisí. Víme, že náš vzduch je znečištěný nad stanovené limity a že i když to není na první pohled vidět, ovlivňuje to naše zdraví, kvalitu a koneckonců i délku našeho života. Je toho hodně, co musíme změnit.

Rozhodujte se podle toho, co kandidáti udělali, nejen podle slibů. A hlavně přijďte k volbám!
Miroslav Langr

Miroslav Langr
lídr kandidátky
Průhonice pro život